Ähtimallyk teoriýasy

Ähtimallyk teoriýasy matematikanyň tötänleýin hadysalaryň ähtimallygyny analiz edýän bölümi.

Nuvola apps atlantik.png
Hiristiýan Huýgens Ähtimallyk hakynda ilkinji kitaby çap edilen alym hasaplanýar.
Karl Fredrih Gauss matematika ylymynyñ şazadasy hasaplanýar we Ähtimallyk teoriýasyna köp goşandy bolupdyr.