Open main menu

Wikipediýa β

Çaýhana

Islegler, Kararlar bu ýerde ediljekdir.Edit

Sungat we Durmuş

Diller · Saglyk · Sport · Syýasat

  Matematika we Bilim

Fizika · Himiýa · Informatika ·

Şahsyýetler

Alymlar · Serdarlar we Hanlar · Şahyrlar

  Tehnologiýa

Gurallar · Oba hojalygy · Senagat · Ykdysadyýet

Pelsepe we Taryh

Din · Edebiýat · Jemgyýet

  Geografiýa we Tebigat

Daglar · Derýalar · Döwletler · Materikler

tizden tiz şu yokardaky categorylary doldyrmaly. haysy bölümin aşagynda haysylkarynyn durjagyny gayrat edip yazayyn.. sagbolun. ga1taman

Biznes sahypasy acylsa gowy bolar

BismillaEdit

salam wikichiler. Wikichi diyer yaly aslynda dine chishik we Hanberke bar oydyan. Ilki bilen nameden bashlamaly? Menin pikrimche Turkmenistanyn welayatlary, shaherleri, etraplary, obalary .. kategoriyalanmadyk. Olaryn sanawyny tapmaly. (men tapjak bolaryn.) Sonra olaryn hersine owadanja shablon etmeli. Goraghanalar barada shablon bar meselem.

bu yerin admini barmy