Ulanyjy:Uannis~tkwiki/1: Difference between revisions

No edit summary
Presba'nın büyük bölümü Turç nehri ile onun kollarının oluşturduğu düzlüklerle kaplıdır. Büyük düzlüğün kuzeyinde ve iç kesimlerinde Elinda dağ sıralarının devamı olarak sayılan sıradağlar vardır. Dağ ilinde Elinda sıradağlarının en batısının, en yüksek noktalarından biri yer alır (Ulu dağ 5110m). Ülkede iklim özellikleri çok farklılık göstermemekle birlikte ülkein iklimi yarı tropik bir iklimdir. Bununla birlikte Çöl bölgesinde çöl iklimi, kenar bölgesinde ise Okyanusal iklim görülür.
Presba 4 coğrafi bölge ve bu coğrafi bölgelere bağlı 16 ile ayrılır.Bunlar;
#*Kuzey Batı coğrafi bölgesi
**Orman,
**Kenar,
**Çöl,
**Nehir,
**Dağ,
**Kuzey,
**İç Kuzey,
**Orman,
#*Güney Doğu coğrafi bölgesi;
**Güney,
**Körfez,
**Göl,
**Nehir,
**Kıyı,
**Adalık,
#*Adalar bölgesi;
**Ada
**Adalık’a bağlı adalar,
#*Alinda;
**Uç’dur.
 
=== Göller ===