IKAO: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

627 baýt goşuldy ,  9 ýyl öň
Sahypa döretdi, mazmuny: 'IKAO munuň ozi dünyaäniň birnäçe yurduny özünde birleşdirýän, BMG-nyň howandarlygyndaky halkara gurama. Onuň esasy maksady bütin adam zadyň bähbidi ü...'
(Sahypa döretdi, mazmuny: 'IKAO munuň ozi dünyaäniň birnäçe yurduny özünde birleşdirýän, BMG-nyň howandarlygyndaky halkara gurama. Onuň esasy maksady bütin adam zadyň bähbidi ü...')
(Tapawut ýok)
Anonymous user