Katxis

Joined 25 aprel 2015
|-
 
; [[Gorkut ata eýýamynyň medeniýeti]]
; [[Çu Devleti]] (MÖ 1122-MÖ 256)
 
; [[İskitler|İskit Kağanlığı]] ([[Sakalar|Saka Kağanlığı]])
 
; [[Traklar|Trak Devleti]]
 
; [[Sarmatlar|Sarmat Kağanlığı]]
 
; [[Daçyalılar|Dakya Devleti]]
 
; [[Asya Hun İmparatorluğu]] (MÖ 220-MS 92)
* [[Batı Hiung-nu]] (MÖ 56-MÖ 36)
* [[Kuzey Hiung-nu]] (48-156)
* [[Güney Hiung-nu]] (48-216)
 
; [[Avrupa Hun İmparatorluğu]] (352-469)
 
; [[Wei (16 Krallık)|Vey]] (388-392)
 
; [[Sabarlar|Sabar Hanlığı]] (5. yy-6. yy)
|-
|}
{|width=100% style="text-align:center;"
|-
; [[Görogly eýýäminiň medeniýeti]]
; [[Ak Hun İmparatorluğu]] (420-670)
 
; [[Göktürk Kağanlığı]] (552-744)
* [[Doğu Göktürk Kağanlığı|Doğu Göktürk]] (583-630)
* [[Batı Göktürk Kağanlığı|Batı Göktürk]] (583-659)
* [[İkinci Göktürk Kağanlığı|İkinci Göktürk]] (681-744)
 
; [[Avar Kağanlığı]] (562-803)
 
; [[Seyanto Hanlığı]] (628-647)
 
; [[Hazar Kağanlığı]] (630-1048)
 
; [[Büyük Bulgarya Hanlığı]] (632-668)
 
; [[İtil Bulgar Hanlığı]] (7. yy-1240'lar)
 
; [[Kangar Birliği]] (659-750)
 
; [[Tuna Bulgar Hanlığı]] (681-1018)
 
; [[Uygur Kağanlığı]] (742-840)
* [[Kansu Uygur Krallığı|Kansu Uygur]] (848-1036)
* [[Karahoca Uygur Krallığı|Karahoca Uygur]] (991-1209)
 
; Karluk Hanlığı (743-1220)
 
; [[Oğuz Yabguluğu]] (750-1055)
 
; [[Karluklar|Karluk Yabgu Devleti]] (756-940)
 
; [[Şirvanşahlar Devleti]] (799-1539)
 
; [[Karahanlılar]] (840-1212)
* [[Doğu Karahanlılar]] (1032-1210)
* [[Batı Karahanlılar]] (1041-1212)
 
; [[Peçenekler|Peçenek Hanlığı]] (860-1091)
 
; [[Tolunoğulları]] (868-905)
 
; [[Müsafiriler|Salari Devleti]] (919-1062)
 
; [[Ihşidiler]] (935-969)
 
; [[Gazneli İmparatorluğu]] (961-1186)
 
; [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu]] (1040-1157)
* [[Türkiye Selçuklu Devleti|Türkiye Selçuklu]] (1077-1308)
* [[Kirman Selçuklu Devleti|Kirman Selçuklu]] (1092-1187)
* [[Suriye Selçuklu Devleti|Suriye Selçuklu]] (1092-1117)
* [[Irak Selçuklu Devleti|Irak Selçuklu]] (1118-1194)
 
; [[Mengüçlü Beyliği|Mengüçlü]] (1072-1277)
 
; [[Harezmşahlar Devleti|Harezmşahlar İmparatorluğu]] (1077-1231)
 
; [[Danişmendliler Beyliği|Danişmendliler]] (1080-1178)
 
; [[Çaka Beyliği]] (1081-1098)
 
; [[Çubukoğulları Beyliği|Çubukoğulları]] (1085-1092)
 
; [[Dilmaçoğulları Beyliği|Dilmaçoğulları]] (1085-1192)
 
; [[Saltuklu Beyliği]] (1092-1202)
 
; [[İnaloğulları Beyliği|İnaloğulları]] (1098-1183)
 
; [[Ahlatşahlar Beyliği|Ahlatşahlar]] (1100-1207)
 
; [[Artuklu Beyliği]] (1102-1408)
 
; [[Böriler]] (1104-1154)
 
; [[Zengiler]] (1127-1250)
 
; [[İldenizliler]] (1142-1225)
 
; [[Erbil Beyliği]] (1146-1232)
 
; [[Timurlu İmparatorluğu]] (1370-1507)
 
; [[Akkoyunlular]] (1378-1508)
 
; [[Erzincan Beyliği]] (1379-1410)
 
; [[Karakoyunlular]] (1380-1469)
 
; [[Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti]] (1381-1398)
 
; [[Nogay Orda]] (1398-1642)
 
; [[Kazan Hanlığı]] (1438-1552)
 
; [[Kırım Hanlığı]] (1441-1783)
 
; [[Astrahan Hanlığı]] (1446-1556)
 
; [[Kasım Hanlığı]] (1452-1681)
 
; [[Görogly eýýamynyň ülke taryhynyň öwrenilişi]]
|-
|}
{|width=100% style="text-align:center;"
|-
; [[Magtymguly eýýamynyñ arheologiýasy]]
; [[Kazak Hanlığı]] (1465-1729)
 
; [[Şeybani Hanlığı]] (1428-1599)
 
; [[Afşar Hanedanı|Afşar İmparatorluğu]] (1736-1796)
|-
|}
{|width=100% style="text-align:center;"
|-
; [[Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy we türkmen taryhy]]
; [[Kaçar Hanedanı|Kaçar İmparatorluğu]] (1794-1925)
; [[Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň taryhy taglymaty]]
; [[Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy zamanasynyň binagärçiligi we heýkeltaraşlygy]]
; [[Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy zamanasynda türkmen halkynyň medeni mirasynyň we sungatynyň täzeden dikeldilmegi]]
; [[Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy zamanasynda Türkmenistanda milli medeniýetiň täzeden dikeldilmegi]]
|-
|}
829

düzetme