Difference between revisions of "Bitaraplyk binasy"

no edit summary
uj (AltynAsyr moved page Bitaraplyk ýädigärligi to Bitaraplyk binasy)
| extra =
}}
'''Bitaraplyk binasy''' [[Aşgabat]] şäherinde ýerleşýän ýädigärlikdir. Bitarap Türkmenistan şaýolunyň gutarýan ýerinde, daş-töweregini ýaşyl ýaýlalar gurşap alan giň giden meýdanda gurlan, alyslardan lowurdan görünýän Bitaraplyk binasy ýurdumyzyň asudalygynyň, parahatçylyk söýüjiliginiň, halkymyzyň ata-babalardan gelýän erkanalyk, agzybirlik, goňşularyň içerki işlerine gatyşmazlyk ýörelgelerine wepalydygynyň binagärlik sungatyndaky aýdyň şöhlelenmesidir.
'''Bitaraplyk ýädigärligi''' [[Aşgabat]] şäherinde ýerleşýän ýädigärlikdir.
 
Bitaraplyk binasynyň beýikligi 83 metr, heýkeliň beýikligi 12 metr bolup, jemi 95 metrdir. Bu sanlar döwletimiziň Bitaraplyk derejesine eýe bolan senesini - 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny aňladýar.
 
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinden, şeýle-de daşary ýurtlardan paýtagtymyza myhmançylyga gelenler bu ýerde bolup, ýörite syn ediş meýdançasyndan Köpetdagyň eteklerinip owadan tebigatyny, töweregiň ýaşyl bossanlaryny, şeýle-de häzirki zaman ýollarynyň hem-de ajaýyp desgalaryň, täsin köşkleriň gözelligine, türkmen Lideriniň parasatly başlangyçlarynyň netijesinde gülläp ösýän Aşgabada syn edýärler.
 
{{Aşgabat}}
137

edits