Difference between revisions of "Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan"

 
 
== TurkmenTürkmen programmist==
Salam ildeşler.Men Isa BekdurdyyewBekdurdyýew size komekkömek etmek isleyarinisleýärin !!!
*MeninMeniň komekkömek etjek programmam Delphi 7, sahypasynda özüni bildirmek..
* "Makalalar" bölüminde goyulangoýulan, makalalara göz aylapaýlap şolary gineldipgiňeldip bileris. SebabiSebäbi ol makalalar, '''zerurçylygy yokaryýokary bolan saylanansaýlanan makalalar'''.
* "makalalar" bölümine, tazetäze zerurçylygy, tizden-tiz gerek bolan makalalary goyupgoýup, beyleki ulanyjylara yüzlenip bilersinizbilersiňiz.
* "KategoriyalarKategoriýalar" bölüminde hem ,öz meyilnamamyzameýilnamamyza göra kategoriyalarykategoriýalary yazdykýazdyk.
şeyledakişeýlelikdäki kategoriyakategoriýa sistemasyndan peydalanmagynyzypeýdalanmagyňyzy we ugur almagynyzyalmagyňyzy isleyarisisleyýäris.
yaýa-da eger ol yerdeýerde kem kategoriya bar bolsa, ol kemçiligi düzeldipdüzedip bize kömek edip bilersinizbilersiňiz.
<br>
'''AhliÄhli bu taslamantaslamaň içine giryanlergirýänler Türkmenistana degişli zatlar bolmalydyr.'''
Mowzukdaşary zatlar hazirlikçehäzirlikçe bizi gyzyklandyranok. SaglygynyzSaglygyňyz.
 
== Kod: ==
Anonymous user