Difference between revisions of "Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan"

*Meniň kömek etjek programmam Delphi 7, sahypasynda özüni bildirmek..
* "Makalalar" bölüminde goýulan, makalalara göz aýlap şolary giňeldip bileris. Sebäbi ol makalalar, '''zerurçylygy ýokary bolan saýlanan makalalar'''.
* "makalalarMakalalar" bölümine, täze zerurçylygy, tizden-tiz gerek bolan makalalary goýup, beyleki ulanyjylara yüzlenip bilersiňiz.
* "Kategoriýalar" bölüminde hem ,öz meýilnamamyza göra kategoriýalary ýazdyk.
şeýlelikdäki kategoriýa sistemasyndan peýdalanmagyňyzy we ugur almagyňyzy isleyýäris.
Anonymous user