Aşgabat stadiony: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
'''Aşgabat stadiony''', - [[Aşgabat]] şäherinde ýerleşýän, köp magsatly çäreleri gurnamak üçin niýetlenedir. Şu günlerde stadion baýramçylyk dabaralary we futbol duşyşyklary üçin ulanylýandyr. Jemi 20000 tomaşaçy üçin niýetlenen stadion 28 oktýabr 2011-nji ýylda açylandyr. Onuň düzüminde futbol meýdançasy bar, şol meýdançanyň çäginde ýeňil atletika boýunça ylgaw ýodalary, uzynlygyna bökmek üçin niýetlenen ýerler, şeýle hem gimnastika boýunça ýaryşlaryň we turgenleşikleriň geçirilýän meýdançalary ýerleşýär. Bulardan başga-da, stadionyň binasynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin türgenleşik zallarynyň 17-si bar<ref>[http://www.turkmenistan.gov.tm/_tmt/?id=591]</ref>.
 
{{Aşgabat}}
137

düzetme