Difference between revisions of "Bişkek"

no edit summary
{{IN
{{Ilatly punkt
|status =
|türkmençe eserady = Bişkek
|originalasyl ady eser =
|surat =
|suratysurat beýany teswirleme =
|boýuntabynlyk egmeklik =
|ýurt = Gyrgyzystan
|tugra =
|baýdak =
|tugraniňtugra beýany teswirlemey =
|baýdak beýany =
|baýdakniň teswirlemey =
|tugraniňtugra derek iny =
|baýdakniňbaýdak derek iny =
|lat_dir = |lat_deg = 42|lat_min = 52|lat_sec =
|lon_dir = |lon_deg = 74|lon_min = 34|lon_sec =
|CoordAddon =
|CoordScale =
|regionniň görnüşy territoriýa görnüşi =
|tablisada territoriýa =
|tablisasyna region =
|ýurt kartasyniňkartasy ölçegi = 300
|welaýatsebit kartasyniňkartasy ölçegi =
|raýonetrap kartasyniňkartasy ölçegi =
|welaýatniňsebit görnüşi görnüşy =
|welaýatsebit =
|tablisasynatablisada sebit welaýat =
|raýonniňetrap görnüşi görnüşy =
|raýonetrap =
|tablisasynatablisada etrap raýon =
|obşina okrugy görnüşi =
|jemgyýetniň görnüşy =
|jemgyýetobşina okrugy = =
|tablisada obşina okrugy =
|tablisasyna jemgyýet =
|içerki bölme bölünme =
|başlygniňhäkim görnüşi görnüşy =
|başlygyhäkim =
|esaslandyrmaniňdüýbüni tutma senesi seney =
|birinjiilkinji ýatlamaagzalma =
|owalkyöňki ady atlar =
|statusniňstatus almasy =
|ýermeýdan meýdany = 127
|beýiklikniňbeýiklik görnüşi görnüşy =
|merkezniňIN beýiklikymerkez beýikligi = 750-900
|klimatyklimat =
|resmi dil =
|ilatyilat = 944 300
|ýazuwniňilat ýazuwy ýyly = 2016
|gürlügigürlük =
|aglomerasiýa =
|milli sostawdüzüm =
|dini sostaw konfessional düzüm =
|etnoxoronimetnohoronim =
|sagatlyk poýassagat guşaklygy = +6
|DST =
|telefon kody =
|poçtaPoçta indeksi =
|poçta indekslaryindeksleri =
|awtomobiliňawtoulag kody =
|identifikator görnüşygörnüşi =
|sanly identifikator =
|Category Commons kategoriýasy =
|saýt =
|saýt dili =
221

edits