Berkýaryk: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
Özünden öň: [[Mahmyt I]]
 
Özünden soň: [[MälikşaMälik şa II]]
 
Lakamy: Rukneddin. Ebu Muzaffar. Berkýaryk.
Ýurdy: [[Seljukly hökümdarlygy]]
 
Kakasy: [[MälikşaMälik şa]]
 
Ejesi: [[Zübeýda hatyn]]
Anonim ulanyjy