Balkanabat: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

gysgaça mazmuny ýok
(Removing Balkanabat.jpg, it has been deleted from Commons by Jameslwoodward because: per c:Commons:Deletion requests/Files in Category:Statues in Turkmenistan.)
Gysgaça mazmuny ýok
 
== Taryhy ==
Balkanabat şäheriniň taryhy ilkinji gezek [[1933]] ýylyna barýar. Şol ýyl Balkanabatda [[Nebit | nebitiň]] uly gory tapylýar. [[Russiýa Federasiýasy | Russiýadan ]] meşhur alym, geolog [[I.M.Gubkin ]] gelip, bu ýerlerde barlaglary geçirýär. [[Nebit | Nebitiň]] gorlarynyň ýerleri anyklanýar. Şonun gorkezmesi esasynda ilkinji nebit desgalary we işgärler üçin daş bolmadyk ýerde
Balkanabadyn taryhy ilkinji gezek [[1933]] yylyna baryar. Şol wagt, Balkanabat [[Trans-Kaspi Demiryoly]]nda bir duralga hökmünde döredildi. Obalardan we daşarydan ilatyn göçüp gelmegi bilen, sonra Balkanabat şaher yglan edildi.
häzirki Balkanabadyň ýerinde ilkinji ýaşaýyş jaylar gurulýar. Şol wagt şäheriň ady "Нефте-Даг" diýlip atlandyrylýardy. [[Nebit | Nebitiň]] çykarylmagyň köpelmegi we iş ýerleriniň açylmagy bilen başga ýerlerden gelýän adamlaryň sany köpeldi. Adamlar bilenem ýaşaýyş jaylar köpeldi. Tiz wagtyň içinde 1946-njy ýylda Balkanabada şäher derejesi berildi. 1999-njy ýyla çenli şäher Nebitdag diýlip atlandyrylýardy. 1999-njy ýylda ady Balkanabada üýgedildi.
 
== Ykdysadyyet - Senagat ==
 
1 sany ýokary okuw mekdebi:
* [[Türkmen döwlet nebit we gaz uniwersiteti | Türkmen döwlet nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat şäherindäki bölümi ]]
* [[Türkmen politehniki instituty]] (''[[Aşgabat]]da hem bölümleri bar'')
2024 sany orta mekdep: (olardanbar. 1iŞolardan türk, 1i gazak, 2si rus garyşyk we galany dolyesasylary: türkmen)
* Daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdep
* [[Balkanabat türkmen-türk mekdebi]]
* Tebigy ugurlara ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdep
* Fizika we matemarika derslerine ýöriteşdirilen 22-nji orta mekdep
== Belli Yerler ==
* Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky milli drama teatry
* [[Balkanabat stadiony]]
* Balkan welaýat kitaphanasy
* Balkan welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi
* [[Balkanabat stadiony]]
 
{{Balkan welaýatyndaky şäherler}}
 
8

düzetme