Balkanabat: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
'''Balkanabat''', (Önki ady ''Nebitdag'') bir [[şäher]] [[Türkmenistan|Türkmenistanda]]'da. bir şäher, [[Balkan]] welaýatynyn merkezi. Ilaty[[Uly takmynanBalkan 130000dagy|Uly mündenBalkan köpürak. [[Aşgabatdagynyň]]'a 450 km,eteginde [[Türkmenbaşy]]'aýerleşýär. 150 kmDeňiz uzaklykdaderejesinde 17m beýiklikde. Koordinatalary [[Ulyhttps://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Balkanabat&params=39_31_0_N_54_22_0_E_region:TM_type:city Balkan39°31′0″N dagy54°22′0″E.]]nyn eteginde Ilaty 120800 adam(2011ý).
 
== Taryhy ==
BalkanabatNebitdag şäheriniňşäheri taryhy1933-nji ilkinjiýylda gezek"Transkaspi" [[1933]]demir ýylynaýolunyň barýarugrunda düýbi tutulýar. ŞolOňa ýylsebäp BalkanabatdaNebitdagyň golaýynda [[Nebit |nebitiň]] uly gorygorlary tapylýar. [[RussiýaHökümet Federasiýasytopary |Russiýadanbilen Türkmenistana ]] meşhurgelen alymakademik, geolog [[I.M.Gubkin ]] gelip, bu ýerlerde barlag işlerini geçirýär. [[Nebit |Nebitiň]] gorlarynyň ýerleri anyklanýar. Şonun gorkezmesi esasynda ilkinji nebitNebitdaga desgalarykömek weberilmegini işgärlerguramak üçin daş bolmadyk ýerde häzirki Balkanabadyň ýerinde ilkinji ýaşaýyş jaylary gurulýar. Şol wagt şäheriň ady "Нефте-Даг" diýlip atlandyrylýardy. [[Nebit | Nebitiň]] çykarylmagyň köpelmegi weulyýerleriniňalyp açylmagy bilen başga ýerlerden gelýän adamlaryň sany köpeldibardy. Adamlar bilen bilelik ýaşaýyş jaylar hem köpeldi. Tiz wagtyň içinde, ýagny 1946-njy ýylda Balkanabada şäher derejesi berildi. 1999-njy ýylaýylda çenli şäher Nebitdag diýlip atlandyrylýardy. 1999-njy ýylda Nebitdagyň ady Balkanabada üýtgedildi.
 
== Ykdysadyyet - Senagat ==
 
Balkanabat hazirki döwürde [[nebit]] we [[tebigy gaz]] öndürmede senagat merkezidir.
 
 
== Sport - Durmuş - Bilim ==
8

düzetme