Difference between revisions of "Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan"

Üstünde işlenilmeli şahyrlar hakda goşdum. Ýene üstünde işlemäge dowam etjjek
(Öňki biderek ýazgylary öçürdim - Wikitaslama Türkmenistana zerur bolan zatlary goşdum biraz, ýene üstünde işlejek)
Tag: 2017 source edit
(Üstünde işlenilmeli şahyrlar hakda goşdum. Ýene üstünde işlemäge dowam etjjek)
Tag: 2017 source edit
== Wikitaslama Türkmenistanda ösdürilmeli makalalar ==
=== Administratiw gurluş ===
==== Welaýatlar ====
Bu bölümdäki makalalar Wikipediýada bar emma olar hakda has köp maglumat gerek. Bu temalar barada Wikipediýa standartlaryna laýyk maglumatlar bilýän bolsaňyz Wikipediýa bu barada ýardam beriň!
 
* [[Aşgabat]]
* <big>[[Ahal welaýaty]]</big> - Gerekli bölümler: [[Ahal welaýatynyň taryhy]] - ilki-durmuş ýaşaýşy wagtyndan bugüne çenli. Ahal welaýatynyň ykdysadyýeti bölümi wikipediýa standartlaryna laýyk getirilmeli. [[Ahal welaýatynyň demografikasy]]., [[Ahal welaýatynda sport]], Ahal welaýatynyň klimaty/tebigaty, Ahal welaýaty häkimleri sanawy - häkimligi - administrasiýasy, [[Ahal welaýatynyň administratiw bölünişi|etraplary barada hem şu ýerde sanalan temalar boýunça maglumat]].
* <big>[[Balkan welaýaty|Balkan Welaýaty]]</big> - Gerekli bölümler: [[Balkan welaýatynyň taryhy|Taryhy]], [[Balkan welaýatynyň ykdysadyýeti|ykdysadyýeti]], [[Balkan welaýatynyň demografikasy|demografikasy]]. [[Balkan welaýatynda sport]]. Balkan welaýatynyň klimaty/tebigaty. Balkan welaýatynyň häkimleriniň sanawy - häkimligi - administrasiýasy
* <big>[[Daşoguz welaýaty]]</big> - Gerekli bölümler: [[Daşoguz welaýatynyň taryhy|Taryh]]y, [[Daşoguz welaýatynyň ykdysadyýeti|Ykdysadyýeti]], [[Daşoguz welaýatyyň demografikasy|Demografikasy]], [[Daşoguz welaýatynda sport|Sport]], [[Daşoguz welaýatynyň tebigaty|Tebigaty]].
* <big>[[Lebap welaýaty|Lebap Welaýaty]]</big> - Gerekli bölümler: Bu sahypa şu wagt (24/07/2018) boş diýen ýaly. Dolulygyna üstünde işlenilmeli.
* <big>[[Mary welaýaty]]</big>: [[Mary welaýatynyň taryhy|Taryhy]], [[Mary welaýatynyň demografikasy|demografikasy]], [[Mary welaýatynda sport|sport]], [[Mary welaýatynyň tebigaty|tebigaty]], häkimleriniň sanawy - administrasiýasy.
 
=== Şahsyýetler ===
==== Edebiýat ====
===== Şahyrlar =====
[[:Kategoriýa:Şahyrlar]]
====== Nusgawy şahyrlar ======
[[Mollanepes]]: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli.
[[Myrat Talyby]]: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli.
[[Mämmetweli Kemine]]: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli.
[[Döwletmämmet Azady]]: Maglumatlar köpeldilmeli. Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli.
[[Ýunus Emre]]: Sahypa şu wagt (24/07/2018) boş döredilen hem bolsa, içi doldurylmaly.
 
===== Sowet döwri şahyrlary =====
[[Agageldi Allanazarow]]: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar giňeldilmeli we tertiplenmeli.
[[Aman Kekilow]]: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli. Bar bolsa goşmaça maglumatlar goşulmaly.
[[Ata Atajanow]]: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli we köpeldilmeli.
[[Beki Seýtäkow]]: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli we tertiplenmeli.