Ulanyjy çekişme:Hajymelik: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

→‎Köşeşiň: täze bölüm
(→‎Maslahata çakylyk: täze bölüm)
(→‎Köşeşiň: täze bölüm)
 
Türkmençe wikipediýa zerur zatlar barada maslahat etmekçi bolýarys. Men maslahatyň gürrüňini gozgadym, gatnaşyň sizem: https://tk.wikipedia.org/wiki/%C3%87eki%C5%9Fme:%C3%87a%C3%BDhana#T%C3%BCrkmen%C3%A7e_wikipedia_gyssagly_gerekli_men%C3%BDulary_maslahatla%C5%9Faly%C5%88 Näme kemçilik, näme bijaýlyk bar bolsa bildireliň. --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 04:01, 22 iýul 2018 (UTC)
 
== Köşeşiň ==
 
{{Duýduryş}}, hormatly Hajymelik, Wikipediýa administratory hökmünde sizden köşeşmegiňizi we [[Wikipediýa:Ýörelgeler we kadalar|Ýörelgeler]] bilen tanyşmagyňyzy haýyş edýärin administrator hökmünde.
 
Wikipediýada ulanan paýynç sözleriňiz şahsyma gönükdirilendigi üçin çäre görmeýärin (bu gezek). Beýleki agzalarymyz bilen beýle gürleşmezligiňizi towakga edýärin. Ulanyjy Sahypamda amala aşyran özgerdişikleriňizi ulanyjy sahypamdan aýyraryn. Goşantlaryňyza garaşýarys. Türkmençe Wikipediýada bugünler reformlar geçirýäris, maslahatlara we saýlawlara gatnaşyň. Hormatlamak bilen, --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 20:26, 13 awgust 2018 (UTC)