Iňlis dili: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

gysgaça mazmuny ýok
Ownuk makala däl
Gysgaça mazmuny ýok
Setir 15:
|}
</center>
'''Iň­lis di­li (eng­lish, the eng­lish lan­gua­ge)''' – ang­li­ýa­ly­la­ryň di­li ([[Angliýa]]­nyň we [[Beýik Britaniýa]]­nyň res­mi di­li), [[ABŞ]]-yň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň ([[ABŞ düzümindäki ştatlar|otuz bir şta­ty­]]<nowiki/>nyň res­mi di­li), [[Irlandiýa]]­nyň, [[Kanada]]­nyň we [[Malta (döwlet)|Malta]]­nyň res­mi iki di­li­niň bi­ri, [[Awstraliýa]]­nyň we [[Täze Zelandiýa]]­nyň res­mi di­li. Ol Azi­ýa­nyň kä­bir döw­let­in­de ([[Hindistan]], [[Päkistan]] we beý­le­ki­ler) res­mi dil hök­mün­de ula­nyl­ýar.
 
Hin­di-­ýew­ro­pa dil­ler maş­ga­la­sy­nyň ger­man di­li­ne de­giş­li­. Ene di­li hök­mün­de ula­ny­jy­la­ryň sa­ny 410 mil­lio­na go­laý, ikin­ji di­li hök­mün­de gür­le­ýän­ler hem 1 mil­liard tö­we­re­gi. [[BMG]]-niň al­ty res­mi we iş dil­le­ri­niň bi­ri.
 
Şu diliň lek­si­ka­sy­nyň 70 gö­te­ri­mi alyn­ma söz­ler­dendir. Ýa­zu­wy la­tyn elip­biý­si­niň esa­syn­da VII asyr­dan bä­ri do­wam edip gel­ýär. Dürs ýa­zu­wyn­da dä­be öw­rü­len ýa­zuw esa­sy orun eýe­le­ýär.
 
[[Türkmenistan]]da iňlis dilini gysga wagtda öwrenip boljak okuw merkezleri hyzmat berýär. Bularyn hatarynda D. Azady adyndaky TDDI-nyň ýanyndaky "Dil" merkezi, [[Calicat]], [[Gujurly Nesil]], [[Päk Nesil]], [[Zehinli Nesil]], [[Altyn Göreç]], [[Ysyk Çesmesi]], [[Günbatar Sapagy]].
 
== Dürs ýazuwy ==