Difference between revisions of "Birinji jahan urşy"

no edit summary
(Çelgiler + dürs ýazuw we format)
 
 
'''Birinji jahan urşy,''' 1914-1918-nji ýyllar arasynda bolup geçen Ýewropa merkezli jahan urşy
 
'''M E Ý I L N A M A'''
 
1. Urşuň sebäpleri, başlanmagy we ony alyp barmagyň meýilleri, maksatlary.
 
2. 1914-1915-nji ýyllaryň uruş hereketleri.
 
3. 1916-1918-nji ýyllardaky esasy söweşler.
 
4. Urşuň tamamlanmagy we onuň netijeleri.
 
== Urşuň sebäpleri. ==
[[Bazar ykdysadyýeti]]<nowiki/>niň çalt ösmegi haryt çykarar ýaly giň bazarlary, çig-mal çeşmelerini talap edýärdi. Öňdebaryjy döwletleriň barha köp bakna halklar edinesi gelýärdi. Bazar ykdysadyýetine ýaňy gadam basan ýaş döwletler hem bakna paýlaşykda paý berilmegini talap edip başladylar. Şeýlelikde, döwletleriň arasynda paýlaşylan dünýäni täzeden paýlaşmak ugrunda göreş başlandy. Bu göreş birnäçe dawalara, harby çaknyşmalara, iň soňunda bolsa jahan urşunyň başlanmagyna getirdi.