Ýer eýeçiliginiñ görnüşleri: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

uj
Gysgaça mazmuny ýok
Tag: Tersine
Hywa we Lebap türkmenlerinde ýer-suw eýeçiligi başgarak görnüşde bolupdyr. Sebäbi ol ýerlerde ähli ekerançylyk we öri meýdanlary hökümdarlaryñky – döwletiñki hasaplanypdyr.
[[Kategoriýa:GeografiýaJugrafiýa]]
2 099

düzetme