Ulanyjy çekişme:Hajymelik: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

uj
gysgaça mazmuny ýok
(→‎Düzgün bozýar !: täze bölüm)
ujGysgaça mazmuny ýok
 
 
Hormatly Hajymelik, megerem Änew Albert we Bagyr Albert sahypalarynyň öçürilmegine nägilelik bildirýärsiňiz. Eger bu öçürmeleriň ýerliksizdigini pikir edýän bolsaňyz [[Wikipediýa:Mynasyplyk|Mynasyplyk]] kriteriýalary bilen tanyşyň we oňa gabat gelýändigini görkezseňiz öçürilen bu sahypalar yzyna getiriler. Bu düzgün islendik bir Mynasyplyga gabat gelmezlikden öçürilen sahypa üçin ýörgünlidir. Mynasyplyk kriteriýalary bilen tanşaňyzdan soňra [[Wikipediýa:Wikipediýa näme däldir|Wikipediýa näme däldir]] bilen hem tanyşsaňyz gowy bolar. Umuman ähli ýörelgeler bilen tanyşsaňyz gowy boljak --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 20:42, 13 awgust 2018 (UTC)
 
== Düzgün bozýar ! ==
 
Ulanyjy käbir makalalara zyýanly biderek üýtgeşmeler girizýär
 
''Kursiw tekst''{{delete}}
427

düzetme