Difference between revisions of "Çekişme:Baş Sahypa"

uj
Arslanalayew (Çekişme) tarapyndan edilen özgerdişler Ruhubelent tarapyndan redaktirlenen soňky wersiýasyna yzyna getirildi.
Tags: Mobil düzetme Mobil web-düzetme
uj (Arslanalayew (Çekişme) tarapyndan edilen özgerdişler Ruhubelent tarapyndan redaktirlenen soňky wersiýasyna yzyna getirildi.)
Tag: Rollback
 
Häzirlikçe meniň tekliplerim şular, näme diýýäňiz hormatlu Wikipediýaçylar. --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 22:12, 8 awgust 2018 (UTC)
 
== Telefona has çalt zarýad bermegiň ýollary ==
 
Telefona has çalt zarýad bermegiň ýollary
 
Telefonyňyzy has çalt toklamagyň (zarýad bermegiň) usullaryna degip geçdik, belki kömegi deger.
Telefonlaryň (mobil telefonlaryň) zarýady näçe çalt gutarýan bolsa, şonça tizlikde-de zarýad almagyny isleýäris. Emma munuň mümkinçiligi üçin käbir hilegärlikdir mekirlikleri ýatdan çykarýarys. Ine, şu makalda hem şulara degip geçmekçi.
Ilki bilen, zarýadda duran mahaly telefona el degirmäň we gaýta-gaýta “näçeräk dolduka” diýip seretmäň.Eger şeýtseňiz, onda ekranyň yşygy ýanmaga mejbur bolar, üstesine-de pikseller energiýa sarp eder. Şu sebäpli hem zarýad berlen wagt uzar.
Telefony uçuş rejimine (режиме полета) alyp zarýad beriň.
Uçuş rejimi telefonyň zarýadyny alýan elementleri ýapar. Şu sebäpli hem uçuş rejiminde zarýad bermek tizlener we munuň ara tapawudy belli boljak derejede bildirer.
“Ýanyňyzda göterilýän” zarýad berýän ulgamlar bilen zarýad bermek.Ýagny “power bank” diýlip atlandyrylan oýlap tapyşy ýanyňda götermek köp işe ýarar. Ýanyňda “power bank” barka zarýadyň näçe galandygy siziň üçin wajyp däl.
Güýji uly USB adaptorlaryny ullanyň.Güýji uly USB adaptorlary näme edýär? Tokdürtgüçden (rozetkadan) gelen akym adaptorda sazlanýar. Ine, şol adaptor näçe köp tizlik bilen tok geçirip bilse, şonça-da çalt zarýad berersiňiz.
2 099

edits