Türkmenistan tv: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Sahypa döretdi, mazmuny: '“Türkmenistan Tv” 2014-nji ýylda açylan Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi.Bu kanal, beýleki türkmen kanallary ýaly, telewideniýe ýaýlym ministrleri...'
(Sahypa döretdi, mazmuny: '“Türkmenistan Tv” 2014-nji ýylda açylan Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi.Bu kanal, beýleki türkmen kanallary ýaly, telewideniýe ýaýlym ministrleri...')
Bellik: Wizual düzetme Mobil düzetme Mobil web-düzetme
(Tapawut ýok)
172

düzetme