Öýjük: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

uj
gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
Tags: Wizual düzetme Mobil düzetme Mobil web-düzetme Giňişleýin ykjam redaktirleme
ujGysgaça mazmuny ýok
Tags: Wizual düzetme Mobil düzetme Mobil web-düzetme Giňişleýin ykjam redaktirleme
 
    Öýjükleriň ölçegleri, görnüşleri we ýerine ýeyirýän işleri dürli bolsa-da, olaryň ählisine diýen ýaly mahsus bolan bir umumy gurluşy bolýar. Öýjügiň üsti ýukajyk barda - daşky [[membrana]] bilen örtülen, içi bolsa, ýarym ergin haldaky suwuklyk - [[sitoplazma]] bilen doldurylan. Sitoplazmada [[Öýjük ýadrosy|ýadro]] we birnäçe [[Organoid|organoidler]] ýerleşýärler.
 
== Çeşme ==
Orta mekdepleriň VIII synpy üçin okuw kitaby -2012ý.
[[Kategoriýa:Öýjükler]]
501

düzetme