Beýni ýarym şarlary: Difference between revisions

no edit summary
(Sahypa döretdi, mazmuny: '== Gurluşy == Adam beýnisiniň esasy bölegini öndäki beýniniň yarym şarlary emele getirýärler. Olar beýniniň beýleki bölümleriniň hemmesinin üstüne a...')
Tags: Visual edit Mobil düzetme Mobil web-düzetme Advanced mobile edit
 
No edit summary
Tags: Visual edit Mobil düzetme Mobil web-düzetme Advanced mobile edit
 
== Ähmiýeti ==
Uly ýarym şar laryň gabygynyň işi örän cylşyrymlydyr we köpdürlüdir. Haýwanlarda geçirilen tejribeler we näsag adamlarda geçirilen gözegçilikler gabygyň işlerinin käbirlerini takyk lamaga kömek etdi. Beýni gabygynyň ýeňse ülşünde görüş zolagy ýerleşyär. Ol görüş habarlaryny kabul etmegi we görüş şekillerini kemala getirmegi ýerine ýetirýär. Görüş gyjyndyryjylaryny tapawutlandyrmak diñe gabygyň şol