Magtymguly: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Mertlik barada pikirleri
Bellik: Mobil düzetme Mobil web-düzetme
Setir 115:
 
== Öwut-nesihat häsiýetli goşgulary. Meyilnama ==
Şahyryň döredijiliginde adamlarda oňat häsiýetleri terbiýelemekde uly orny owüt-nesihat häsiýetli şygyrlar tutýar. Bu temadan Magtymguly "Janyna degmez", "Durasyň geler", "Ýör biläni", "Il ýagşy", "Zor bolar", "Bolar senseolkkyftkitkmj,"", "Aýrylma" ýaly onlarça şygyr ýazypdyr. Şahyr bu goşgularynda döwürdeşlerine asylly terbiýe bermek, olaryň mert, ar-namysly bolmaklaryny nesihat edip, binamys, namartlary ýaňsa alypdyr. Şahyr "Gerekdir" diýen şygrynda:
 
'''Giň ýerde garga deý bolsun wehimli,'''<br />
Anonim ulanyjy