Difference between revisions of "Altymyrat Orazdurdyýew"

Removing Altymyrat_Çempiýon.jpg, it has been deleted from Commons by Missvain because: per c:Commons:Deletion requests/File:Altymyrat Çempiýon.jpg.
(→‎top: clean up using AWB)
(Removing Altymyrat_Çempiýon.jpg, it has been deleted from Commons by Missvain because: per c:Commons:Deletion requests/File:Altymyrat Çempiýon.jpg.)
 
[[Faýl:Altymyrat Çempiýon.jpg|thumb|Türkmen halkynyň göz guwanjy,Altymyrat Orazdurdyýew]]
Altymyrat Orazdurdyýew 1969-njy ýylyň 16-njy iýunynda [[Mary welaýaty]]nyň Sakarçäge etrabynda eneden bolýar. Maşgalasynda ondan başga-da 4 erkek dogany bar. Altyşka onuň lakamy bolup, ol Aziýa oýunlarynda özüniň nämelere ukyplydygyny, iň esasysy bolsa türkmen topragynyň bihal däldigini, ýiti zehinleri dünýä inderýänligini äleme ýaýdy. Bu zatlary gören daşary ýurtlylar Altymyrada, eger öz ýurtlarynyň adyndan çykyş etse diýen zadyny berjekdiklerini aýdanlarynda, Altymyrat ynamly hem kesgitli “Men diňe türkmeniň ýaşyl tugunyň astynda cykyş ederin” – diýipdir. Çünki Altymyrat türkmeniň mukaddes halal duzuny iýip kemala gelen.
Altyşkaň tälimçisi Abramýan Brono Sumbatowiç bolup, Aşgabat şäheriniň “Dinamo” toparynda çykyş edýärdi. Türkmen ştangaçylaryndan ilkinji bolup Ýewropanyň ýeňijisi we üç sapar dünýäde iň güýçli diýip saýlanyldy. Altymyrat 66 we 72 kilogram agramlykda çykyş etdi.