Difference between revisions of "Kot-d’Iwuar"

Removing Abidjan_port.jpg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Copyright violation: https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSvQIJ-MK_1YdKwqKYasQILELCMpwgaYgpgCAMSKOkdhxXoHf8U
(Removing Daloa_Grande_Mosquée.jpg, it has been deleted from Commons by Missvain because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Letsgoforward.)
(Removing Abidjan_port.jpg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Copyright violation: https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSvQIJ-MK_1YdKwqKYasQILELCMpwgaYgpgCAMSKOkdhxXoHf8U)
 
 
XIV asyryň ahyrynda haýal peselmegi içerki düşünişmezliklerden we wassal döwletleriň gozgalaňlaryndan soň, Songhai XIV-XVI asyrlaryň arasynda imperiýa hökmünde gülläp ösdi. Songhai toparlaýyn söweşlere sebäp bolan içerki düşünişmezlikdenem ejizledi. Bu düşünişmezlik, günorta tarap tokaý guşagyna tarap göçüp gitdi. Southernurduň günorta ýarysyny öz içine alýan gür gür tokaý, demirgazykda ýüze çykan iri syýasy guramalara päsgelçilik döretdi. Inhabitantsaşaýjylar obalarda ýa-da obalaryň toparlarynda ýaşaýardylar; daşarky dünýä bilen aragatnaşyklary uzak aralykdaky söwdagärleriň üsti bilen süzüldi. Oba adamlary ekerançylyk we awçylyk bilen meşgullandylar.
 
[[Faýl:Abidjan port.jpg|thumb|Abidjan şäheri, ýurduň iň uly şäheri.]]
Goňşy Gana bilen deňeşdirilende, Piliory kenary gulçulyk we gul reýdini amala aşyrsa-da, gul söwdasyndan az zyýan çekdi. Europeanewropaly gul we söwda gämileri kenarýakasyndaky beýleki ýerleri makul bildi. Ilkinji ýazylan Europeanewropanyň Günbatar Afrika syýahaty 1482-nji ýylda portugaliýalylar tarapyndan amala aşyryldy. Günbatar Afrikanyň ilkinji fransuz şäherçesi Sent-Luis XVII asyryň ortalarynda Senegalda esaslandyryldy, şol bir wagtyň özünde Gollandiýalylar fransuzlara boýun boldy Dakaryň golaýyndaky Gor adasyndaky şäherçe. 1637-nji ýylda Altyn kenar (häzirki Gana) bilen serhet ýakasyndaky Assinie şäherinde fransuz missiýasy döredildi. .Ewropalylar bu döwürde ýerli gulçulyk tejribesini basyp ýatyrdylar we söwdagärlerine söwdany gadagan etdiler.