Difference between revisions of "Türkmenistanyň adalat ministrligi"

(→‎Salgylanma: www.minjust.gov.tm)
 
[[Faýl:Merkezi edaranyň binasy.jpg|thumb|<small>Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň merkezi binasy</small>|411x411px]]
Türkmenistanyň Adalat ministrligi adalat edaralarynyň işini düzgünleşdirmek babatdaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirýän, ygtyýarlyklarynyň çäginde adamyň we raýatyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň hem-de kanuny bähbitleriniň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitleriniň goralmagynyň üpjün edilmegine we döwletiň [[işiniň]] hukuk üpjünçiligini amala aşyrmaga gönükdirilen hem-de Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary arkaly adalat edaralarynyň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirýän ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasydyr.