Namaz: Difference between revisions

no edit summary
(Copyright violation: http://yslamnury.com/main/namazy-bozyan-zatlar.html)
No edit summary
Tags: Mobil düzetme Mobil web-düzetme Advanced mobile edit
'''Namaz''' ({{lang-fa|نماز‎}}) ýa-da '''os-solä(t)''' ({{lang-ar|الصلاة‎}}) — [[yslam]]da [[Yslamyň bäş sütüni|bäş sütüniň]] ikinjisi. Namazyň düzgün-tertiplerini [[Muhammed]] ([[ﷺ]]) pygamberden [[sahaba]]lar öwrenýärler. Namaz üstünde asyrlar boýy hanafi mezhebi işleýär.
 
[[file:Salat_times.svg|500px|thumb|Namaz wagtlary]]
[[file:Gebetszeitenanzeige_Khadija-Moschee_Berlin.jpg|150px|thumb|Namaz wagty.]]
 
'''ALLAH'''yň büýrugy bilen gündeki okamasy '''hökmany''' 5 wagt namaz ([[farz]]) bardyr. Pygamberimiziň hiç wagt sypdyrmaýan we ymmatyna (bizlere) buýurýan namazlary hem bolupdyr. Olar sünneti müekkede diýlip atlandyrylýar.
Gündeki okamasy hökmany 5 namaz ([[farz]]):
* irdenki 2-rakat namaz ([[fäjr]])
* öýleki 4-rakat namaz ([[zuhr]])
* ikindi 4-rakat namaz ([[asr]])
* agşamky 3-rakat namaz ([[magrib]])
* gijeki 4-rakat namaz ([[işa]])
 
* ertir namazy ([[fäjr]]) 2-rekagat sünnet, 2 rekagat farz
Gijeki goşmaça namaz (witr) 3 rakat okamaly. Ertir namaz okalandan soň gün dogup bir sagat geçýänçä, günortan gün depedekä, ikindi namaz okalanda soň tä gün doly ýaşçança namaz okamak gadagan.
* öýle namazy ([[zuhr]]) 4-rekagat sünnet, 4 rekagat parz, 2 rekagat soňky sünnet.
Her musulman farz namazdan daşary goşmaça namaz okap biler (nafilä) we gijeki namaz-tähäjjud. Namazdan daşary [[Allah]]a [[dua]] bilen islendik (arap ýa-da öz diliňde) dilde ýüz tutup bolýar.
* ikindi ([[asr]]) namazy 4-rekagat farz
* agşam ([[magrib]]) namazy 3-rekagat farz, 2 rekagat sünnet.
* ýassy ([[işa]]) namazy 4-rekagat farz, 2 rekagat sünnet.
GijekiÝassy goşmaçanamazyndan namazsoň 3 rekagat (witr namazyny okamak hanefîlere (türkmenleriň aglabasyna görä) 3 rakat okamaly. Ertir namaz okalandan soň gün dogup birtakmynan 20 sagatminut geçýänçä, günortan gün depedekä, ikindi namaz okalanda soň tä gün doly ýaşçançaýaşýança namaz okamak gadaganmekruhdyr.
Her musulman farz namazdan daşary goşmaça namaz okap biler (nafilä) we gijeki namaz-tähäjjud. Namazdan daşary [[Allah]]a [[dua]] bilen islendik (arap ýa-da öz diliňde) dilde ýüz tutup bolýar.
 
Namaz jemaat weýa-da ýekelikde okalýar.
 
== Namazyň farzlary ==