Namaz: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Tags: Visual edit Mobil düzetme Mobil web-düzetme Advanced mobile edit
No edit summary
Tags: Visual edit Mobil düzetme Mobil web-düzetme Advanced mobile edit
 
== Namazyň farzlary ==
# Hädesten tähârat — täretli, gusully bolmak.
# [[Täret]] arassalygy — eger adamyň täreti bozulan (kiçi ýa-da uly meýdan, jyns gatnaşyk we ş.m.) bolsa täret almaly.
# Nejâsatdan tähârat — Bedeniňde, eşigiňde, okaýan ýeriňde nejis zat bolmazlygy. Eger hapa suwuk zat bolsa (peşew, menî, gân, içmek üçin niýetlenen şerâp (tämizlige niýetlenen bolsa, hanefîlere görä nejis däl) we ş.m) eliň aýasyndan kiçi bolsa namaz okasa bolar, eger gaty zat bolsa (tezek, maslyk we ş.m) bir dirhemden ýeňil bolsa namaz okasa bolar. Eger şoňa barabar bolsa, arassalamak wâjyp, köp bolsa parzdyr.
# Arassa ýer — okaljak ýer arassa bolmaly.
#Ystykbâly [[Kybla]] — adam kybla bakyp durmalydurmak. (Käbe)
#Setri awrat — uýat ýerleriň ýapyk bolmagy. (Erkelerde dyz bilen göbek aralygy hökman ýapyk bolmaly, emma has köp ýeriňi ýapmak sünnetdir. Aýallarda el bilen ýüzden galan ýer ýapyk bolmaly)
# [[Niýet]] — namaz okajak bolaňda niýet etmeli.
#Wagt — Okaljak wagt namazynyň wagty içinde (giren we heniz çykmadyk) bolmaly.
# haram).
# [[Niýet]] — namaz okajak bolaňdawagt namazyňa niýet etmelietmek.
#