Difference between revisions of "Öýjük"

Tags: Reverted Mobil düzetme Mobil web-düzetme
Tags: Manual revert Reverted Mobil düzetme Mobil web-düzetme
Öýjük bölünmeleriniň arasyndaky aralykda hromosomolar ýadroda şeýle bir ýukajyk bolýar. welin olary elektron mikroskopda hem görüp bolmaýar. Öýjük bölünip başlamazyndan ozal onuň ýadrosynyň 46 hromosomasynyň her biri goşalanýar we ýadrodaky maddalaryň hasabyna gurlup gutarýar. Öýjükde başga-da käbir özgerişler bolup geçýär. Öýjük merkezi ikä bölünýär, onuň iki böleginiň arasynda sitoplazmada örän berkdartylan örän inçejik sapaklar peýda bolýar. Soňra ýadronyň iki bölünen hromosomlary has ýognalýarlar, gysgalýarlar we mikroskop astynda gowy görünýärler. Ýadro bardasy ereýär.
 
===== Çeşme=== ==
Orta mekdepleriň VIII synpy üçin okuw kitaby -2012ý.
[[Kategoriýa:Öýjükler]]
Anonymous user