Hakyky Isa buthanasy: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Translation request, please
uj (Bot değişikliği Değiştiriliyor: is:Kirkja hins sanna Jesú)
(Translation request, please)
"'''Çyn Isa Serkowy'''" ([[Hytaýça]]: 真耶穌教會) garaşsyz serkowdyr. Ol 1917de [[Pekin]], [[Hytaý]] da guruldy. Şu wagt munyn 45 döwletde çenek bilen 1.5 million agzasy bar. Bu serkow [[Hristiyanlygyn]] 20-nji asyrda yüze çykan [[Protestanlyk]] bölümüne degişli. Bu serkow Taze Yyl Bayramyny gutlamayar.
 
==Serkowyn 10 sany ynanjy:==
#===Mukaddes Ruh===
«Dilin konuşması ile Mukaddes Ruh ulaşmak, Cennet Krallığı'nın mirasını garanti eder.»
#Baptizm
<!--
#Mukaddes Birleşmek
"Receiving the Holy Spirit, evidenced by speaking in tongues, is the guarantee of our inheritance of the Kingdom of Heaven".
#Ruh güni: "Sishenbe, (Altynjy guni) hepdanin yedinji guni, Mukaddes guni, Allanyn yalkan we eshretlan guni. Ol guni Allanyn doredilen guni hasaplanylmalydyr."
-->
#Ayak Yuwmak
#===Baptizm ===
#[[Isa Pygamber]]
«Su Baptizm günahların bağışlanması ve yenilenme ayinidir. Vaftiz doğadaki suyun içinde yerine getirilir. Örneğin nehir, deniz ya da pınar.
#[[Mukaddes Injil]]
Zaten daha önceden vaftizlenmiş vaftizci, vaftiz işini İsa adına gerçekleştirir. Vaftiz edilen kişi başı eğik, yüzü aşağıya bakar şekilde tüm vücudu suya girer.»
#Halas Bolmak
<!--
#Serkow
"Water baptism is the sacrament for the remission of sins and for regeneration. The baptism takes place in natural living water, such as the river, sea, or spring. The Baptist, whom already has received baptism of water and the Holy Spirit, conducts the baptism in the name of the Lord Jesus Christ. And the person receiving the baptism should be completely immersed in water with head bowed and face downward".
#Sonky hukuk/hak
-->
#===Ayak Yuwmak ===
«Ayak Yuwmak ayini kişinin İsa ile bir olmasını sağlar. Aynı zamanda kişinin alçak gönüllülüğü, kutsallığı, sevgiyi, bağışlamayı ve hizmet etmeyi hatırlaması sağlanır. Su vaftizi almış her kişinin ayaklarını da Isa adına yıkaması gerekir. Karşılıklı olarak ayak yıkama uygun olan zamanlarda yapılabilir.»
<!--
"The sacrament of feet washing enables one to have a part with the Lord Jesus. It also serves as a constant reminder that one should have love, holiness, humility, forgiveness and service. Every person who has received water baptism should have their feet washed in the name of Jesus Christ. Mutual feet washing may be practiced whenever is appropriate".
-->
#===Mukaddes Birleşmek===
«Mukaddes Birleşmek, İsa Mesih'in ölümünü anmak için yapılan kutsal bir işlemdir. Peygamberimizin et ve kanını paylaşmamızı sağlar ve kıyamet günü sonsuz hayat kazanmak ve diriltilmek için O'nunla inanç birliğimizi pekiştirir. Bu kutsal işlem mümkün olduğunca sık yapılmalıdır. Sadece hamursuz ekmek ve üzüm suyu kullanılır.»
<!--
"The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. This sacrament should be held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice is used".
-->
===Ruh güni===
#Ruh güni: "«Sishenbe, (Altynjy guni) hepdanin yedinji guni, Mukaddes guni, Allanyn yalkan we eshretlan guni. OlBu gunigün AllanynTanrı'nın doredilenyaratıcılığı gunianılarak ve bekleyen ebedi huzurun umudu içerisinde hasaplanylmalydyrgeçirilmelidir."»
<!--
"The Sabbath day, the seventh day of the week (Saturday), is a Holy Day, blessed and sanctified by God. It is to be observed under the Lord's grace for the commemoration of God's creation and salvation and with the hope of eternal rest in the life to come".
-->
#[[===Isa Pygamber]]===
«Isa Pygamber, Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul ete dönüştü, günahkarları kurtarmak için çarmağa gerildi, üçüncü gün yeniden canlandırıldı ve cennete yükseldi. O insanlığın tek kurtarıcısı, cennet ve dünyanın yaratıcısı ve tek gerçek Tanrı'dır.»
<!--
"Jesus Christ, the Word who became flesh, died on the cross for the redemption of sinners, resurrected on the third day and ascended to heaven. He is the only Saviour of mankind, the Creator of the heavens and earth, and the only true God".
-->
#[[===Mukaddes Injil]]===
«Mukaddes Injil, tanrı tarafından yaratılan, eski ve yeni bölümleriyle, tek kutsal gerçek ve Hristiyan yaşamı için standarttır.»
<!--
"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural truth, and the standard for Christian living".
-->
#===Halas Bolmak===
«Halas Bolmak, tanrının inanca verdiği bir lütüftur. İnananlar, kutsanmışlığın sürmesi, tanrıyı şereflendirmek ve insanları sevmek için, Ruhülkudüs'e güvenmelidir.»
<!--
"Salvation is given by the grace of God through faith. Believers must rely on the Holy Spirit to pursue holiness, to honour God, and to love humanity".
-->
#===Serkow===
«Serkowy, ikinci yağmurlar zamanında, Ruhülkudüs (Kutsal Ruh) iken İsa Mesihimiz tarafından inşaa edildi. Serkowy, Papa zamanının gerçek kilisesinden restore edilmiştir.»
<!--
"The church, established by the Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit during the time of the 'latter rain', is the restored true church of the Apostolic time".
-->
#===Sonky hukuk/hak===
«Mesih'in ikinci gelişi "Son Gün" olacak, O cennetten dünyayı yargılamaya gelecek: erdem sahipleri sonsuz bir yaşam alacakken, ruhunda kötülük besleyenler sonsuza kadar lanetlenecekler.»
<!--
"The Lord's Second Coming will take place on the Last Day when He descends from heaven to judge the world: the righteous will receive eternal life, while the wicked will be eternally condemned".
-->
 
[[Category:Din]]
209

düzetme