Ulanyjy çekişme:Ga1taman: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

uj
gysgaça mazmuny ýok
(→‎Sofia Rotaru: new section)
ujGysgaça mazmuny ýok
 
Hello, could you please help to translate what you can (at least the infobox and introduction) into Turkmen language, please. I could translate for you an article of yuor interest in / from Russian, English or Romanian. Thank you very much in advance.--[[User:Sesfonk|Sesfonk]] 23:34, 6 March 2008 (UTC)
 
== Salam ==
 
Salam Ga1taman! Senem sag bol! Seniň aýdýan pikirleriň oňat. Emma bizde hiç hili community ýok. Şonuň üçinem Meniň pikirimçe täze user tapylýança 1) Wikipediýa üçin kiçiräk stublary köp terjime etmeli (4-5 sözlemlik). 2) templatelary türkmençeleşdirip geçirmeli. 3) kategoriýalamada makalalary iňlisçe rusça türkçe we şm ösen wikileriň standardynda geçirmeli - ýagny edil şolardaky kategoriýa atlaryny göçüräýmeli. (meselem bizde başga dillere link berýän makalalar kän - ana şol makalalryň meselem iňlis dilindäkisiniň kategoriýa atlaryny bir-birden terjime edip ýazmaly) 4) Setanda-seýranda makala goşýan user-leri täze stublary terjime etmäge höweslendirmeli. Olardan geljek terjimeleri tertiplemek (grammatika - surat - language link we şm.) eýýäm aýratyn mesele - oňa-da serediler. Etmeli iş kän! yöne howlukmaçlyk gerek däl. meselem ýakynda birtopar makalanyň adyny (Türkiýäniň ilçeleri) türkçeden türkmençä geçirdim. indem nesip bolsa şol makalalaryň tekstini terjime edip çykjak... Baş sahypada kän bir üýtgeşiklik etmek kyn sebäbi onuň üçin göwrümli makalalar gerek. Linkleri hem ýazylan bolmaly. Ýöne arkalaşan dag aşar diýleni - teklipleriňe garaşýan! Sagbol --[[User:Hanberke|Hanberke]] 04:43, 24 mart 2009 (UTC)
6 508

düzetme