Difference between revisions of "Gumdag"

1,181 bytes removed ,  14 ýyl öň
no edit summary
'''Gumdag''' bir [[şäher]] [[Türkmenistan]]'da. Gumdag 1930-njy yyllarda nebitçilerin yaşayan yeridi, sonra ol ulalyp-ulalyp 1991-nji yylda şaher diylip yglan edildi. Yurdymyzda in yaş şaherlerin biri.
Gumdag halkynyn sany takmynan 25000'den köpürak we olaryn 99%-i türkmen. Adamlary her bir türkmen yaly öran mylayym we myhmansöyerdir. Oglan-gyzlar hem öran terbiyeli beyleki yerlere garanda. Erkek adamlaryn köpüsi nebit-gaz pudaklarynda işleyarler, ayal-gyzlar bolsa halyçylyk, tikinçilik bilen meşgullanyarlar. İşsizlik öran az. Şonun üçin Gumdagdan yokary okuw jayyna gityan de, gitmek isleyan de az. Şaherde 4 sany mekdep we 2 sany çagalar bagy bar. Mekdeplerin biri bolsa (2-nji mekdep) 2500-3000 okuwçysy bilen öran uly.
Gumdagyn töweregi çöl bilen gurşalan. Muna garamazdan her maşgalada düye yada sygyr görmek bolyar. Howasy gyşyna öran sowyk, tomusyna öran gyzgyn. Nebit çykaryan wyşkalary her yerde hatda şaherin içinde hem görmek bolyar.
Gumdag [[Aşgabat]]'a 400 km, [[Balkanabat]]'a 45 km uzaklykda.
Bular elbetde Gumdagy düşündürmage yetmez. Yöne biraz hem bolsa yokdan gowydyr.
 
 
==Ulanylan Çeşmeler==
 
[http://www.myratweli.blogspot.com myratweli.blogspot.com]
[[Category:Türkmenistan]]
Anonymous user