Difference between revisions of "Garaguş (Gajar)"

article expanded
uj (Garaguş sahypasy Garaguş (Gajar) sahypasyna göçürildi: Asly doly ady)
(article expanded)
Garaguş – (Aquila rapax). Türkmenistanyň guşlaryň örän seýrek görnüşi. Ol garaymtyl-goňur reňkli iri garaguştyr. Kellesibiň reňki açyk goňur bolup, iki gözüniň arasy bilen eňsesindekäte menek şekilli çyparrak-gyzgylt zolak geçýär.
Garaguş – (Aquila rapax)
Türkmenistanyň Milli tebigat hazynasyna girýän bu haýwan yurdyna üçin goramaga iň kritik bir sürüsidir.
 
[[category :Türkmenistanyň Gyzyl Kitaby]]
[[en: Aquila rapax]]
300

edits