Baş Sahypa: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
Gysgaça mazmuny ýok
<td bgcolor="yellow">
<b>
<font color="green">Türkmen wikipediýasynda býurokratlyk saýlawy geçirilýär. Sesiňizi bermek ýa-da saýlanjak agza bolmak üçin: [[Wikipedia:Býurokrat saýlawy]] sahypasyna garaşýarys.
</b>
</td>
456

düzetme