Ýanszy (hyt. 長江 Diňle  — "Uzyn derýa"; hyt. adaty. 揚子江, ýönek. 扬子江, pinin Yángzǐ Jiāng, pall. Ýanszyszýan Diňle ) — Ýewraziýanyň iň uzyn we köp suwly derýasy, suwlulygy we uzynlygy boýunça dünýäde üçünji orunda durýar. Hytaýyň territoriýasy bilen akyp geçýär, uzynlygy 6300 km töweregi, basseýniniň meýdany — 1808,5 km².

Ýanszy derýasynda bir jülge.