Uly şäherler — iri ilatly nokat, onuň ýaşaýjlary, kada bolşy ýaly, oba hojalygyndan daşgary işler bilen meşgullanýarlar.

Ilatly nokadyň şäherler kategoriýasyna degişli edilmegi kanun çykaryjy tertipde resmileşdirilýär.