1916-njy ýyldaky daýhan hereketleri we onuň sebäpleri

Tema: 1916-njy ýyldaky daýhan hereketleri we onuň sebäpleri.

1. I-jahan urşy we onuň türkmenleriň durmuşyna täsiri.

2. Patyşa Russiýanyň yzy üzülmeýän salgytlary.

3. 1916-njy ýyldaky gozgalaňlar.

a) Sarahs we Tejen gozgalaňlary. Eziz han.

b) Etrek türkmenleriň gozgalany.

c) Demirgazyk Türkmenistandaky gozgalaňlar. Jüneýit han.

4. Gozgalaňlaryň basylyp ýatyrylmagy.

Peýdalanylan edebiýatlar:

1. TSSR-iň taryhy. Birinji tomy, ikinji kitaby. Aşgabat, 1960 ý.

2. Türkmen Sowet ensiklopediýasy 8-nji tomy. Aşgabat, 1978 ý.

3. Annanepesow M. Türkmenistanyň taryhyndan materiallar. Aşgabat, 1995 ý.

4. Türkmen hanlary we serdarlary. Aşgabat, 1992 ý.