Abstrakt zähmet - harydy öndürmek üçin abstraktlaýyn kesgitlenýän umumy zähmet. Harydy öndürmek üçin sarp edilýän zähmet iki görnüşde, ýagny anyk zähmet we abstrakt zähmet görnüşinde ýüze çykýar. Haryt öndürijiler harytlarynyň dürli-dürlüsini öndürýärler we olary öz aralarynda çalyşýarlar. Ol harytlary çalyşmaga mümkinçilik berýän umumy zat bolsa adamyň olara siňdiren Absolýut zähmetidir, umuman, adam zähmetidir. Absolýut zähmet harydyň gymmatyny döredýär.