Abuna ýazylyşyk- döwürleýin neşirlerde öňünden ýazylmak bilen belli bir döwür içinde olary üstüňe getirip bermek hyzmatyndan peýdalanmaga bolan hukuk. Bu sistema abunaçylara ýazylyp alýan neşirleriniň öz wagtynda we sanma-san gowşurylmagyny kepillendirýär. Ol döwürleýin neşirleri ýaýratmagyň iý esasy formasy bolmak bilen, redaksiýalara öz okyjylar aktiwini döretmäge, kadaly işlemäge kömek edýär.