Abzas — çap edilen ýa-da golýazma tekstiň birinji setiriniň öňünden goýulýan boş ýer. Abzaslaryň arasyndaky tekst bölegi.