Alplar (nem. Alpen, fr. Alpes, ital. Alpi, slowen. Alpe) Günbatar Ýewropanyň iň belent dag ulgamydyr. Ol Fransiýanyň, Italiýanyň, Şweýsariýanyň, Germaniýanyň, Awstriýanyň, Lihtenşteýniň we Sloweniýanyň bir bölegini eýeleýär.