Antarktida (grek. ἀνταρκτικόςArktikanyň gapma-garşysy) — Ýeriň iň günortasynda ýerleşýän kontinent. Antarktidanyň merkezi çen bilen günorta geografik polýusa gabat gelýär. Antarktidanyň kenarlaryny Günorta okeanyň suwlary ýuwýar. Kontinentiň meýdany 14,4 mln km² töweregidir (onuň hem 1,6 mln km²-i şelf buzluklaryndan ybaratdyr).

Antarktidanyň emeli hemradan alnan fotosuraty

Antarktida şeýle-de Antarktida materiginden we golaý-goltumyndaky adalardan emele gelýän dünýä bölegi hem diýilýär.