Asman jisimleri

Asman jisimleri diýlip kosmosdaky (Ýer atmosferasynyň daşyndaky) jisimlere aýdylýar. Bu jisimler ägirt uly ölçeglerden mm (millimetr) hasabyna çenli hatda ondan hem kiçi ululykda bolup bilýär. Meselem: Gün 1.5 mln. km. ululykda. bolsa, Ýeriň 1/4 (dörtden bir) ululykda.