BDIRU-nyň Kompýuter ýardam we bejergi fakulteti

BDIRU-nyň chompýuter ýardam we bejergi fakulteti
Dekany Fizika we matematika ylymlarynyň kandidaty dosent Dik Sergeý Konstantinowiç
tel +375 17 293 85 93, +375 17 293 88 02
e-poçtasy dekfkp@bsuir.by
Saýty http://fkp-bsuir.com/
BDIRU

BDIRU-nyň chompýuter ýardam we bejergi fakulteti 1973-nji ýylda döredildi. Onuň içine 8 bölüm girýar. Bu bölümlerde radio-elektron serişdeleri, elektron-sanaýan serişdeleri, elekton tehnikany we tehnologiýany, inžiner psihology we ergonomyki serişdeleri öndýrýän, hemde ekoligiýa, himiýa, inžiner grafikasy we daşary ýurt dilleri №1 bölümleri bar. Fakultetde 140-ka golaý mugallymlar işleýärler, şol sanda Milli Yllmy Akademiýasynyň(MYA) akademigi A.P.Dostanko we MYA-ň agsy we korespondenti L.I.Gurskiý, 14 professorlar, 5 Belarus Respublikasynyň Döwlet premiýasynyň laureatlary(A.P.Dostanko, W.W.Baranow,S.P.Kundas, M.M. Thostow, A.A.Hmyl, N.I.Domarenok),55 dosentlar. Fakultetiň uçrumy:

  • Maýyşgak awtomatlaşdyrlan önümçilik içndäki mikroprosessor enjamlary bilen ulanyp bilýär
  • Häzirki zaman radio-elektron, mikro-elektron enjamlaryny we tehnologiýalaryny awtomatlaşdyrlan sistemalaň köegi bilen proktlary gurnamagy başarýar
  • Häzirki zaman elektron-sanaw maşynlary we ulgamlary barada çüň bilimi bar
  • Häzirki zaman mikroprosesorlar we proýersion ulgamlaryň kömegi bilen shema mysaly işlemek uçin proýekt gurnamasynyň usulyny bilýär
  • Habaryň ýitmeginiň potensial ýollaryny analiz üsti bilen tapmagy başarýär

HünärlerEdit

" Radio we elektron serişdeleriň modelleriň we proektlarynyň gurnamagy "

" Information tehnologiýalarynyň inžiner we psihiki goldawy "

" Radio we elektron serişdeleriň proektlarynyň we önümçiligiň gurnamagy "

" Elektron we optiki sistemalary we tehnologiýalary "

" Howupsyzlygyň tehniki goldawy "

" Medisinaň elektronikasy "