Baýkal kölünden bir görnüş (Burýatiýa)

BaýkalGündogar Sibiriň günorta böleginde tektonik gelip çykyşly köl. Ol Ýer planetasynyň iň çuň köli bolmak bilen, süýji suwuň iň iri tebigy rezerwuarydyr.