Belgrad(ser.:Београд, Beograd), bir şäher Serbiýa'da. Ilaty 1.2 mln adamdan gowrak. Ol Sava we Dunaý derýasynyň boýunda ýerleşýär.

Belgrad baýdagy
Belgrad