Berdi Kerbabaýew (1894-1974).

Berdi Kerbabayew

Goşgular düzet

 • Lenin
 • Komunistik Partiÿa
 • Rus halkyna
 • Türkmenistanym
 • Atama soñky hatym
 • Ak altyn

Poemalar düzet

 • Gyzlar dünýäsi
 • Dakylma
 • Ýaz möwsüminde bir gözel
 • Kepän dodak
 • Amyderýa
 • Iki göreç
 • Aýlar

Hekaÿa ve oçerkler düzet

 • Müdir
 • Adat dälmi?
 • Arslan
 • Aşgabat
 • Hakykat
 • Komissar Geldiÿew
 • Mollamurt
 • İki mekdep

Povestler düzet

 • Garşa guda
 • Baÿram
 • Çekişmez
 • Yhlasa-myrat
 • Aÿsoltan

Romanlar düzet

 • Aÿgytly ädim
 • Nebitdag
 • Gaÿgysyz Atabaÿ
 • Suw damjasy, altyn dänesi
 • Öten günler

Pyesalar düzet

 • Göterim
 • Huÿrlukga-Hemra
 • Doganlar
 • Magtymguly

Ulanylan sahypalar http://www.turkmens.com/sairler/Berdi_KERBABAEV.html Archived 2006-12-31 at the Wayback Machine