Bereket şäheri - Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň administratiw merkezi.

Umumy düzet

2000-nji ýylda ýer yranmasy bolup geçdi.

Senagaty düzet

Bereket şäheri gurluşygy alnyp barylýan Uzen-Gyzylgaýa-Bereket-Etrek-Gürgen demir ýolunyň ugrunda iri demirýol merkezleriniň birine öwrüler.Yagny ondan başgada Bereket etrabynyñ 10-njy mkr-da täze-täze binalary,myhmanhanalary,mekdepleri,çagalar bagyny hem-de hassahana guruldy.