Bilim — adamyň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitleri üçin terbiýelemegiň we okuw okatmagyň maksada gönükdirilýän prosesi we ýetilýän netijesi.

Başlangyç mekdep, Meksika